Stag 9000 Geciktirici Sprey

Viagra 100 mg 4 tablet

Cialis 100 mg 30 tablet nedir

Cialis 30 lu Tadalafil 100 Mg 30 Tablet – 30 Adet Cialis

Cialis 100 mg 30 Tablet Nedir ?

Bu Formül Dünyada Çığır Açan, Maksimum 36 Saate kadar Etkili Orjinal Hafta Sonu Mutluluk Hapı. Dayanılmaz ve baştan çıkarıcı Ereksiyon etkisi ile Dünya Erkeklerinin bir numaralı tercihi olmuştur. Yan etkisi olmamasından dolayı rakiplerini bir hayli geride bırakır. Şimdi çok uygun satış fiyatları ile tanışarak maksimum cinsel enerji sağlayan cialis ile mutlu ve uzun süreli ilişkiler Yaşamaya Merhaba deyin.

Rakiplerinden birçok üstün farkı Ereksiyon problemi olan erkeklerin yanı sıra Cinsel Performansını arttırmak isteyen ve partnerine unutulmaz dakikalar, saatler hatta günler yaşatmak isteyen erkeklerin Cialis tercih ettiklerini biliyor muydunuz?

Orijinal Cialis 100 mg Hakkında,

Cialis Tadalafil 100 mg Kutusunda 30 Adet Tablet vardır.

Bunlardan Bazıları; 2 Kadehe kadar Alkolle Kullanılabiliyor olması, Yağlı yiyeceklerin kullanılan ilaçlara ters etki yapması bile Cialis’i durduramaz. Diğer ilaçların etkisi birkaç saatte azalırken Cialis etkisini Maksimum 36 Saat Gösterir ve Bu Nedenle ( HAFTA SONU MUTLULUK HAPI ) olarak isimlendirilmiştir. İçerisinde tadalafil etken maddesi olarak kullanışmıştır. İlişkinizden yaklaşık 50-60 dk önce kullanın ve partnerinizi mutlu edin

Cialis siklik guanozin monofosfat´a özgün fosfodiesteraz tip 5 (PDE5)´in güçlü, selektif, reversibl bir inhibitörüdür.

Penisin ereksiyonunda temel olay; asetil kolin, nitrik oksit ve diğer fizyolojik ajanların etkisyle lokal olarak başlayan korpus kavernozum düz kas hücrelerinin gevşemesidir. Asetil kolin parasempatik sinir sistem nöronları tarafından, nitrik oksit ise non adrenerjik non kolinerjik nöronlar ve endotelyal hücreler tarafından üretilir.

Sempatik sinirlerin etkisi veya alfa reseptör uyarımı düz kas hücre kontraksiyonuna neden olur ve bu durum penisin nötral pozisyonundan sorumludur. Siklik guanozin monofosfat (cGMP) ve PDE5 normal ereksiyon fonksiyonunda önemli rol oynarlar. Nitrik Oksit (NO), korpus kavernozumdaki nükleotid guanozin 5-trifosfat (GTP) ‘ı katalizleyerek cGMP oluşturur. cGMP arterlerde vazodilatasyona yol açarak korpus kavernozumun içine kan akımını artırır.

Erektil dokunun yeterince genişlemesiyle birlikte korpus kavernozum venleri komprese olur ve penis sertleşir. Bu sertleşme penisten dışarı kan akımını azaltır ve kan, korpus kavernozumda kalarak penisin erekte olmasını sağlar. Sonunda PDE5 enzimi, cGMP´ı parçalar ve ereksiyon sonlanır.

Cialis PDE5 etkisini inhibe eder ve cGMP´nin parçalanmasını geciktirir. ED´li hastaların korpus kavernozumlarında cGMP düzeylerinin artması ereksiyonun sağlanmasını mümkün kılar.

Cialis Tadalafil 100 mg 30 Tablet Kullanımı ;

Basit ve uygun dozlama

Farmasötik Form:

Cialis 100 mg 30 Film kaplı tabletler

Jenerik isim: Cialis Tadalafil 30 lu Tablet

Terapötik endikasyonu :

Erkeklerde Erektil Disfonksiyon tedavisinde endikedir. Cialis´in etkili olabilmesi için cinsel uyarı şarttır.

Yetişkin erkeklerde kullanımı :

Önerilen doz cinsel aktiviteden önce ve yemeğe bağlı olmaksızın 100 mg dır. Cialis´in etkisi, alındıktan sonra 36 saate kadar devam eder. Önerilen maksimum doz sıklığı günde bir adettir.Cinsel uyaranla birlikte, Cialis´in tek bir dozu hasta ve eşine cinsel aktivite için geniş bir fırsat penceresi sunar.

Yaşlı erkeklerde kullanımı :

Yaşlı erkeklerde doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek fonksiyonları bozulmuş erkeklerde kullanımı :

Önerilen doz , planlanan cinsel aktiviteden önce ve yemeğe bağlı olmaksızın 10 mg alınmasıdır..

Karaciğer fonksiyonu bozulmuş erkeklerde kullanımı :

Önerilen doz, planlanan cinsel aktiviteden önce ve yemeğe bağlı olmaksızın 10 mg alınmasıdır

Diyabetli erkeklerde kullanımı :

Diyabetli erkeklerde doz ayarlaması istenmemektedir.

Diğer PDE5 inhibitörlerinin aksine, Cialis´in emilimi yağlı gıdalardan etkilenmez. Etkinlik çalışmalarında, gıda ve alkol alımı kısıtlanmamıştır ve bu ajanların Cialis´in etkinliği üzerinde rolü yoktur. Çalışmalarda, Cialis´in gün içerisinde alınma zamanının (sabaha karşılık akşam) emilim hızı ve genişliği üzerinde klinik olarak belirgin etkisi gösterilememiştir.

Cialis ’ in Özellikleri ;

Cialis, ereksiyon sağlamanın yanısıra, uzun etki süresi nedeniyle cinsel ilişkinin daha spontan olmasına da katkıda bulunur. Cialis ED’si olan kişilere özgüven, rahatlık ve önceden planlama yapmaya gerek olmayan normal bir cinsel yaşam sağlar.Birçok erkekte Cialis’ in etkisi, alımından sonraki 30 dakika içinde başlar ve 36 saat boyunca devam eder.

Cialis Etkileri :

Gereksinim duyulan durumlarda günde bir kez kullanımı geçmeyecek şekilde alındığında Cialis, farklı derecelerde ED´si olan erkeklerin çoğunda erektil fonksiyonu yeniden kazandırmıştır.

ED’ de Cialis tedavisi ile belirgin olarak düzelen durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Genel erektil fonksiyon ,

Penetrasyon sağlamaya yetecek ereksiyonların varlığı,

Başarılı cinsel birleşmeyi tamamlayacak ereksiyon varlığı,

Cinsel ilişki tatmini,

Genel tatmin,

Ereksiyonun sertliğinden memnuniyet,

Ereksiyon sağlama ve ereksiyonu sürdürme kabiliyetine güven,

Cinsel ilişkide eşin memnuniyeti,

Ucuz ve ekonomik fiyatı ile şimdi çok daha uygun şartlarda satışı yapılmaktadır.

30 Tablet’ te Zaman Seçme Özgürlüğü ;

Cialis´in ilacın etki süresine bağlı olarak sağladığı en önemli fırsat, planlama yapma zorunluluğu olmaksızın, daha doğal bir seks yaşantısına izin vermesidir. Kişiler eşleri ile birlikte uygun olan zamanda cinsel ilişkilerini başlatmakta özgürdürler.

Uyarı & Yan Etkileri ;

Kontrendikasyonlar:

Klinik çalışmalarda, Cialis´in nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize ettiği gösterilmiştir. Bu durumun nitratlar ve Cialis´in nitrik oksit /cGMP yolu ile ilgili ortak etkileri sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu nedenle, Cialis’in organic nitrat içeren ilaçlarla birlikte kullanması kontrendikedir.

Cialis´in de dâhil olduğu ED tedavisinde kullanılan ajanlar, seksüel aktivitenin kısıtlandığı kardiyak hastalarda kontrendikedir. Önceden kardiyovasküler hastalık geçirmiş kişilerde cinsel aktivitenin neden olabileceği potansiyel kardiyak riskler dikkate alınmalıdır.

Kardiyovasküler hastalığı bulunan ve aşağıda sıralanan hasta grupları klinik çalışmalara dahil edilmediklerinden, Bu hasta gruplarında Cialis kullanımıyla ilgili klinik çalışma verisi mevcut değildir. Cialis, tadalafil veya içeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım için özel uyarılar ve dikkat edilmesi gereken durumlar:

Erektil Disfonksiyon tanısı konulması ve altta yatan nedenlerin saptanması için tedaviye başlamadan önce tıbbi geçmiş sorgulaması ve fizik muayene yapılmalıdır.

Erektil Disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hekim, cinsel aktivite ile ilgili riski değerlendirmek için, hastaların kardiyovasküler durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Cialis´in, kan basıncında hafif ve geçici düşmeye yol açabilen ve nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize eden vazodilatör etkisi vardır.

Cialis´in güvenilirliği konusunda aşağıda sıralanan hasta gruplarına ait veriler sınırlıdır. (Eğer Cialis reçetelendirilecek ise, yarar/risk oranı göz önünde tutulmalıdır.

Ciddi renal yetersizliği olan hastalar ( kreatinin klirensi 30 ml/dk)

Ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalar (Child-Pugh Class C)

Son 90 gün içerisinde myokard infarktüsü geçiren hastalar,

Cinsel birleşme sırasında “unstable” anjina veya anjinası olan hastalar,

Son 6 ay içerisinde “New York Heart Association” Sınıf 2 veya daha ileri derecede kalp yetersizliği olan hastalar,

Kontrol edilemeyen” aritmisi, hipotansiyonu (< 90/50 mm Hg) veya kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar,

Son 6 ay içerisinde strok geçirmiş hastalar.

Hafif (kreatinin klirensi = 51 – 80 ml/dk ) ve orta derecede (kreatinin klirensi = 31 – 50 ml/dk ) renal yetersizliği olan hastalarda ve hemodiyaliz gerektirenlerinde Cialis´in en yüksek kullanım dozu 10 mg´dır.

Priapizm, hiçbir klinik çalışmada bildirilmemiştir. Ancak, priapizm, bir başka PDE5 inhibitörü tedavisinde bildirilmiştir. Ereksiyonları 4 saat veya daha fazla süren hastalara, acil tıbbi tedavi için başvurmaları gerektiği bildirilmelidir. Eğer priapizm zamanında tedavi edilmezse, peniste doku hasarı ve sürekli potans kaybı oluşabilir.

Cialis, orak hücreli anemi, multipl myelom veya lösemi gibi predispozan faktörlere sahip hastalarda veya penis eğriliği, kavernozal fibozis ve Peyronie hastalığı gibi penisin anatomik deformasyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Cialis, galaktoz entoleransı, laktaz eksikliği ve glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu olan hastalara verilmemelidir.

Cialis´in Erektil Disfonksiyon tedavisinde kullanılan diğer ajanlarla kombinasyonunun güvenilirliği ve etkinliği araştırılmadığından bu tip kombinasyonlar önerilmez.

Diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim nedenleri ;

Cialis başlıca CYP3A4 ile metabolize olur. CYP3A4 ´ün selektif bir inhibitörü olan ketokonazol, Cialis 10 mg ‘ın tek başına kullanılmasına oranla Cialis

AUC büyüklüğünü % 107 oranında arttırır.

Her ne kadar özgün etkileşimler üzerine çalışılmasa da, ritonavir ve saquinavir, gibi bazı proteaz inhibitörlerinin ve eritromisin, klaritromisin, itrakonazol ve greyfurt suyu gibi diğer CYP3A4 inhibitörlerinin Cialis´in plazma konsantrasyonunu arttırmaları beklendiğinden Cialis bu ilaçlarla ve maddelerle birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Buna bağlı olarak, istenmeyen etkiler listesine yeni ilaveler olabilir.

Bir CYP3A4 indükleyicisi olan rifampisin ile birlikte kullanıldığında Cialis 10 mg‘ın AUC değeri tek başına kullanılmasına oranla % 88 azalır. Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin, Cialis´in plazma konsantrasyonlarını düşürür.

Klinik çalışmalarda, Cialis´in nitratların hipotansif etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle organik nitrat kullanan hastalara Cialis uygulaması kontrendikedir.

Cialis CYP450 izoformları tarafından metabolize edilen ilaçların klirenslerinde klinik olarak belirgin düzeyde inhibisyon ve indüksiyonlarına neden olmaz. Çalışmalar, Cialis´in CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP2C9‘un da dâhil olduğu CYP450 izoformlarını inhibe etmediğini ve indüklemediğini göstermektedir.

Cialis´in CYP2C9 substratı olan S-warfarin veya R-warfarinin AUC değerlerine belirgin etkisi yoktur. Aynı şekilde Cialis warfarin ile indüklenmiş protrombin zamanını etkilememiştir.

Cialis, asetil salisilik asit nedeniyle oluşan kanama zamanının uzamasını potansiyalize etmemiştir.

Klinik farmakoloji çalışmalarında, Cialis´in antihipertansif ajanların hipotansif etkisini arttırma potansiyeli araştırılmıştır. Kalsiyum kanal blokerleri (amlodipin), Anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörleri (enalapril), betaadrenerjik reseptör blokerleri (metoprolol), tiazid diüretikleri (bendrofluazid) ve anjiotensin II reseptör blokerlerinin (çeşitli tiplerde ve dozlarda, tek başına ya da tiazid, kalsiyum kanal blokerleri, beta-blokerler, ve/veya alfa-blokerler kombinasyonu ile) dahil olduğu antihipertansif ajanların major sınıfları ile çalışmalar yapılmıştır.

Cialis´in bu sınıfların hiçbiri ile klinik olarak belirgin etkileşimi yoktur. Cialis´in bir alfa-adrenerjik reseptör blokeri olan tamsulosine bağlı kan basıncı değişiklikleri üzerine klinik olarak belirgin etkisi yoktur. Cialis 20 mg, antihipertansif ilaç kullanan hastalarda çoğunlukla az miktarda ve klinik bir önem taşımayacak şekilde kan basıncı düşmesini indükleyebilir.

Yapılan bir Faz 3 klinik çalışma verileri Cialis´i antihipertansif ilaçlarla birlikte kullananlar ile kullanmayanlar arasında yan etkiler yönünden fark olmadığını göstermektedir. Ancak, antihipertansif tedavi alan hastalara olası kan basıncı düşmelerinin olabileceği açık bir şekilde anlatılmalıdır.

Cialis ile birlikte alınması alkol konsantrasyonlarını (ortalama maksimum kan konsantrasyonu 0.08) etkilememiştir. Alkolün kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisi ve alkolün kan basıncı üzerine olan etkisi Cialis 20 mg ile potansiyalize olmamıştır. Ayrıca, alkol ile birlikte alındıktan 3 saat sonra Cialis´in konsantrasyonunda değişiklilik gözlenmemiştir.

Cialis, etinilestradiolün oral bioyararlanımında artışa neden olur. Klinik sonuçları belirsiz olmakla beraber terbutalin oral alımında da benzer şekilde bir artış beklenir.

Bir klinik farmakoloji çalışmasında Cialis, non-selektif fosfodiesteraz inhibitörü olan teofilin ile birlikte kullanılmış ve farmakokinetik etkileşime rastlanılmamıştır. Gözlemlenen tek farmakokinetik etki kalp hızında hafif artıştır (3,5 bpm). Her ne kadar etki küçük de olsa ve çalışmada klinik anlamlılık olmasa da, bu durum ilaçların birlikte kullanımında dikkate alınmalıdır.

Antidiyabetik ajanlarla etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Sistem İsimlerini Çıkaralım!

Gebelik ve emzirme:

Cialis´in kadınlar için endikasyonu yoktur. Bu nedenle Cialis ile gebelik çalışması yapılmamıştır.

1000mg/kg/gün´ e kadar doz almış sıçan ya da farelerde teratojenisite, embriyotoksisite veya fetotoksisite belirtilerine rastlanmamıştır.

Alet taşıt kullanma yeteneği üzerine olan etki:

Cialis´in alet ve taşıt kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur veya etkisi dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Bu konudaki potansiyel etkisini değerlendirilmek üzere bir çalışma yapılmamıştır. Klinik çalışmalarda plasebo ve Cialis çalışma kolları arasında baş dönmesi bildirimi açısından fark görülmese de, hastalar bir aleti veya taşıtı kullanırken Cialis´e nasıl tepki göstereceklerini dikkate almalıdırlar.

İstenmeyen etkiler:

Cialis ile görülen en sık advers etki baş ağrısı ve dispepsidir. (aşağıdaki tabloyu inceleyebilirisiniz)

Gözkapaklarında şişme, göz ağrısı şeklinde bildirilen gözde duyarlılık ve konjonktival kızarıklık ender görülen advers etkilerdir.

Cialis ile ilgili bildirilen advers etkiler geçici ve genellikle hafif ve orta düzeydedir.

75 yaş üzerindeki kişilere ait advers etki verisi sınırlıdır.

Cialis 100 mg Tadalafik 30 Tablet Doz Aşımı:

Sağlıklı gönüllülere tek doz 500 mg, hastalara ise günlük tekrarlayan dozlarla 100 mg´a kadar artan dozlar verilmiştir. Bu kişilerde görülen advers etkiler daha düşük doz verilenlere benzerdir. Doz aşımı olan olgulara, gereken standart tedavi yaklaşımları uygulanmalıdır.

Cialis tablet hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler cialis forum veya cialis yorum sayfalarından daha detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Cialis 100 mg tablet bilinen en iyi iki cinsel istek artırıcı üründen biridir.

Exit mobile version